Image by Dominic Anaya

Green Screen

Kluczowanie

Możesz łączyć dowolne obrazy, zdjęcia, tła, przestrzenie, wnętrza...

Materiał nagrany w innym czasie, miejscu, warunkach...

Z tą techniką zrobisz wszystko !

Granica to Twoja wyobraźnia !!!

 

MATERiAŁ z użyciem techniki "ChromaKey":

 

Dla " HESED TV "

 
HESED TV - LOGO - MAiN - OSTATECZNE.png

Więcej informacji na: