Mix  Mastering

Szlif i dopieszczanie dzieła by było ARCY...

 

Nasze Mixy i Mastery - opublikowane dotychczas:

 

mix: Q-rek Music, Mateusz Kurek 

master: Arf Mastering, Alan Silverman (NY)

 
 

mix i mastering: Q-rek Music, Mateusz Kurek